บริการประชาชน

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.Nathomhos.go.th

NATHOM HOSPITAL NKP

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทม ที่อยู่ : 101 หมู่ 11 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.Nathomhos.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-579179

 
 
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้างประจำงบประมาณปี 2562
# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1

eb2.3.1(2)ประกาศเผยแพร่แผนการจัดชื้อจ้างประจำปี63

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
2

eb2_3(8)แผนการจัดซื้อพัสดุปี63ต่อ

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
3

eb2 ข้อ3.1บันทึกรายงานผู้บริหารทราบและสั่งการ

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
4

eb2(3.1)3หนังสือจัดสรรงบประมาณ63

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
5

EB2. 3.1.3. แผนซื้อยา

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
6

(EB4)ขอเผยแพร่หลักฐานแสดงผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
7

(EB4)ขอเผยแพร่หลักฐานแสดงผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
8

eb2_3.1(1)แผนงบค่าเสื่อมปี63

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
9

eb2_3.1(2_)แผนplanfin

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
10

eb2_3.1(4)เเผนเวชภัณฑ์มิใช่ยา

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
11

คำสั่งมอบหมายปิด-ปลดประกาศ

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
12

แผนซื้อวัสดุเภสัชกรรม

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
13

แผนวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
14

(EB4)ขอเผยแพร่หลักฐานแสดงผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
15

(EB1)ขอเผยแพร่หลักฐานแสดงการจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
16

(EB1)ขอเผยแพร่หลักฐานแสดงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 16 ธ.ค. 2562
17

(EB15)หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ita62

ข่าวเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 1 ก.ค. 2562
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิจกายน 2560 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 21 ธ.ค. 2561
19 แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยขอมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 21 ธ.ค. 2561
20 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 2 ม.ค. 2562
21 ประชาสัมพันธ์ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2 ประจำปีงบประมาณ2562 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 1 ก.พ. 2562
22 เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18 มี.ค. 2562
23 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 18 มี.ค. 2562
24 เอกสารราคากลางตามแบบ ปปช.กำหนด17042562 ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 17 เม.ย. 2562
25 เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตัน ข่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง 28 มี.ค. 2562