โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.nathomhos.com

NATHOMHOS HOSPITAL NAKRONPANOM

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทม ที่อยู่ : 101 หมู่ 4 ตำบลนาทม อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.nathomhos.com
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-519179

 
 

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

Administrator, 7 พ.ค. 2563 12:22 น.

คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด

ชื่อ-สกุล : นพ.อนุชิต ขันทะชา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : ทันตแพทย์หญิงหนึ่งฤดี เกิดก๋ง
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางสาวธัญรัศม์ คล้ายขำ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มการพยาบาล

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางสุภาภรณ์ ดวงสงค์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นายสุระชัย มนต์คาถา
ตำแหน่ง : หน้าหน้างานประกันสุขภาพ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางสาวศุภกา ก่าแก้ว
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู(กายภาพบำบัด)

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นพ.อนุชิต ขันทะชาฒน์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานการแพทย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางสาวอรุณีย์ วะเศษสร้อย
ตำแหน่ง :หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์
ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
042-517179-131
E-mail :
ชื่อ-สกุล : เภสัชกรฉัตรชัย พรมประพันธ์
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรมฯ

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นางมัสยา โมธรรม
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล :นางวัชราภรณ์ อุสาราช
ตำแหน่ง : หัวหน้างานรังสีวิทยา

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : นายธนกฤต ธนจตุพรหม :
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มงานนักเทคนิคการแพทย์

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :
ชื่อ-สกุล : ......... :
ตำแหน่ง : .......

ข้อมูลติดต่อ
เบอร์โทร :
E-mail :