โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม

www.nathomhospital.com

NATHOMHOSPITAL NAKRONPANOM

ยินดีต้อนรับสู่ โรงพยาบาลนาทมที่อยู่ : 101 หมู่ 4 ตำบลดอนเตย อำเภอนาทม จังหวัดนครพนม 48140

โรงพยาบาลนาทม จ.นครพนม
www.nathomhospital.go.th
 
ไทย : EN
ขนาดตัวอักษร
Hotline 042-517179

บริการจากเรา

ด้วยความมุ่งมั่นที่จะให้ผู้รับบริการได้รับการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานการรักษาพยาบาลที่ดีตลอดเวลา เรามีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่คอยดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษารู้สึกปลอดภัยและอุ่นใจกับบริการดูแลจากเรา

ข่าวสารโรงพยาบาล

ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวสมัครงาน ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรม เรื่องน่าสนใจ สาระน่ารู้ที่มีประโยชน์ ผู้เยี่ยมชมทุกท่านสามารถติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวจากโรงพยาบาลนาทม

คปสอ.นาทม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินยุทธศาสตร์ฯ...

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. คปสอ.นาทม ต้อนรับคณะกรรมการประเมินยุทธศาสตร์ฯ.จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนคีรพนม ณ ห้องประชุม 2000 โรงพยาบาลนาทม
แก้ไขล่าสุด 21 มี.ค. 2562 10:08 น. 21 มี.ค. 2562 53

เภสัชกร วราทัศน์ วงค์คำ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์...

วันที่ 10 มีนาคม 2562 เภสัชกร วราทัศน์ วงค์คำ มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถเข็นคนไข้แก่ โรงพยาบาลนาทม ขอขอบพระคุณมา ณ ที่นี้ ด้วย สาธุๆ...
แก้ไขล่าสุด 12 มี.ค. 2562 08:28 น. 12 มี.ค. 2562 154

พระอาจารย์ศรีธาตุ ฐานรโต เมตตาตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้า..

วันที่ 11 ก.ค.2561 พระอาจารย์ศรีธาตุ ฐานรโต ตรวจเยี่ยมดูความก้าวหน้า ของงานปรับปรุง ตึกเมตตา หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ...
แก้ไขล่าสุด 12 ก.ค. 2561 08:38 น. 12 ก.ค. 2561 12

โรงพยาบาลนาทม โครงการป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย...

วันที่ 23 มิถุนายน 2561 รพ.นาทม ร่วมกับ อบต.นาทม จัดโครงการป้องกันและซ้อมแผนอัคคีภัย ณ โรงพยาบาลนาทม โดยได้รับความร่วมมือจากส่วนต่างๆเป็นอย่างดี... 
แก้ไขล่าสุด 17 ก.ค. 2561 09:38 น. 5 ม.ค. 2561 57

โรงพยาบาลนาทม ประชุมงานควบคุมและป้องกันการติดเชื้อใน รพ...

(23 มิ.ย. 61) เวลา 13.00 น. งาน IC จัดการประชุมอบรมการควบคุมและติดเชื้อใน รพ. สองรุ่น ...
แก้ไขล่าสุด 12 ก.ค. 2561 12:55 น. 12 ก.ค. 2561 21

🏣📣ประกาศโรงพยาบาลนาทม ** เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน))** ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้ วันที่ 3 ต.ค. 2565
🏣📣ประกาศโรงพยาบาลนาทม ** เรื่อง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริการ ** ตำแหน่ง พนักงานบริการ โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้ วันที่ 22 ก.ค. 2565
🏣📣ประกาศโรงพยาบาลนาทม ** เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ** ตำแหน่ง พนักงานบริการ โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้ วันที่ 20 ก.ค. 2565
🏣📣ประกาศโรงพยาบาลนาทม ** เรื่อง รายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ** ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้ วันที่ 29 มี.ค. 2565
🏣📣ประกาศโรงพยาบาลนาทม **** เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ**** ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้ ..... วันที่ 22 มี.ค. 2565
🏣📣ประกาศโรงพยาบาลนาทม **** เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ**** ด้วย โรงพยาบาลนาทม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรในการจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ได้แก่ พนักงานบริการ(รปภ.) 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้ วันที่ 4 มี.ค. 2565
🏣📣ประกาศโรงพยาบาลนาทม ** เรื่อง รายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ ** ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้ วันที่ 3 ส.ค. 2564
🏣📣ประกาศโรงพยาบาลนาทม **** เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ**** ด้วย โรงพยาบาลนาทม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรในการจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา ได้แก่ จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา และจ้างเหมาพนักงานบริการ(รปภ.) ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดแนบดังนี้ วันที่ 8 ก.ค. 2564
🏣📣ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเหมาบริการ เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) และจ้างเหมาบริการ และกำหนดวัน เวลา รายงานตัว โดยมี รายละเอียดดังนี้ วันที่ 30 มิ.ย. 2564
📣 ******ประกาศโรงพยาบาลนาทม******* เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ด้วย โรงพยาบาลนาทม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว(รายเดือน) ตามหนังสือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ที่ นพ ๐๐๓๒.๐๐๑.๐๓/ว๓๙๑๗ ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง การบริหารจัดการตำแหน่งว่างลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน)และพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข อนุมัติให้โรงพยาบาลนาทมจ้างลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งเจ้าพนักงาน สาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ตำแหน่งเลขที่ ๐๘๐๙๒๘๖ จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมี รายละเอียดดังนี้ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
*****ประกาศโรงพยาบาลนาทม **** เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ด้วย โรงพยาบาลนาทม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรในการจ้างเหมาบริการ จำนวน ๖ อัตรา ได้แก่ จ้างเหมาพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา จ้างเหมาพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน ๑ อัตรา จ้างเหมาผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน ๑ อัตรา และจ้างเหมาพนักงานรักษาความ ปลอดภัย ๒ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้ วันที่ 1 มิ.ย. 2564
ประกาศโรงพยาบาลนาทม 🏥 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ***ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ*** ตามประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว(รายเดือน) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ นั้น บัดนี้ การเลือกสรรได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) โดยมีรายละเอียดดังนี้... " วันที่ 28 พ.ค. 2564
ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตามประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้าง ชั่วคราว(รายเดือน) ลงวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้... " วันที่ 24 พ.ค. 2564
ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดังนี้... วันที่ 29 มี.ค. 2564
ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาทม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านดอนเตย โดยมีรายละเอียดดังนี้... วันที่ 23 ก.พ. 2564
ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้... วันที่ 18 ม.ค. 2564
ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งนักพยาบาลวิชาชีพ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ โดยมีรายละเอียดดังนี้... วันที่ 14 ม.ค. 2564
ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ และตำแหน่งแพทย์แผนไทย กดดูรายเอียดได้ที่นี่" วันที่ 29 ต.ค. 2563
ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ กดดูรายเอียดได้ที่นี่" วันที่ 26 ต.ค. 2563
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)ตำแหน่งพยาบาล วิชาชีพ จำนวน ๓ อัตรา และตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อ่าน 98 ครั้ง)
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการด้วย โรงพยาบาลนาทม ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบ้ติงานจ้างเป็น ลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน ๑ อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังนี้ (อ่าน 105 ครั้ง)
ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รายซื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)และลูกจ้างเหมาบริการ (อ่าน 118 ครั้ง)
ประกาศโรงพยาบาลนาทม เรื่อง รับสมัครบุคคเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (อ่าน 258 ครั้ง)
ประกาศโรงพยาบาลนาทม รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวันรายเดือน) และลูกจ้างเหมาบริการ (อ่าน 108 ครั้ง)
โรงพยาบาลนาทมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน/รายเดือน) (อ่าน 178 ครั้ง)
โรงพยาบาลนาทมประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ(พนักงานขับรถ) (อ่าน 57ครั้ง)
โรงพยาบาลนาทมรับสมัครสอบบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (อ่าน 102 ครั้ง)
โรงพยาบาลนาทมรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ) (อ่าน 76 ครั้ง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างเงินบำรุงนอกงบประมาณ (อ่าน 122 ครั้ง)
--------------- ทั้งหมด ---------------

ข่าวปักหมุด

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่่ากว่า ๒๔๐๐ ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (อ่าน 45 ครั้ง)
เรื่อง ประกวดราคาซื้อคุรุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน (อ่าน 35 ครั้ง)
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibding) (อ่าน 45 ครั้ง)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศิจกายน 2... (อ่าน 3 ครั้ง)
แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่ว... (อ่าน 3 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซ์้อจัดจ้างประจำงบประมาณปี... (อ่าน 3 ครั้ง)
--------------- ทั้งหมด ---------------

สถิติผู้เยี่ยมชม

 

ลิงค์โปรแกรมประจำ

ข้อร้องเรียน

โรงพยาบาลนาทมได้เป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง ปัจจุบันโรงพยาบาลได้เปิดดำเนินการมาแล้ว 24 ปี โดยให้บริการในด้าน การรักษาพยาบาล การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ตามหลักธรรมมาภิบาล...

1+0 = ?